Архива

септември 2011

Пребарување

Мажот не е вибратор кој може да го вклучите кога ќе посакате. Сметате дека тој е “секогаш спремен” за секс Ова може и да е точно за тинејџерите, но сосема е незадолжително за мажите. Стресот од работата, сметките, секојдневието и уште редица други фактори имаат силно изразен ефект врз либидито…