Архива

декември 2011

Пребарување

Жените се многу чувствителни на бојата на гласот, повеќе им се допаѓаат длабоки отколку високи тонови. Научниците од универзитетот Абердин велат дека дамите со помош на гласот го проценуваат генетскиот квалитет и некои особини, како што се антисоцијалното однесување и недостаток на емотивност. Кога го проценуваат потенцијалниот пратнер жените се…