Архива

октомври 2012

Пребарување

Често среќаваните фрази за тоа дека љубовта ги разубавува жените, веќе е докажан факт и сега се базира на научна основа. Заслугата е на тимот од Националниот институт за здравје во САД, чии што експерименти се насочени кон анализа на врската помеѓу љубовта и зголемената самодоверба кај жената и како…