Архива

октомври 2012

Пребарување

Почни од денес: …да не се грижиш за вчерашниот ден! Тој е во минатото, а минатото никогаш не се менува. Можеш да се смениш само ти, ако навистина сакаш… Почни уште од денес: …да не се грижиш за утешниот ден. Тој секогаш ќе биде пред тебе и ќе очекува да…