Архива

јуни 2015

Пребарување

Дали една врска е реална претставува сложено прашање на кое може да се добие само сложен одговор. Сепак една работа е јасна. И двете страни треба еднакво да се трудат истата да се подобри. 1. Ти се јавува исклучително во доцните часови Тоа е така затоа што во тебе не…