Архива

септември 2016

Пребарување

Овој дом е организиран така да одговара на потребите на младо семејство со две деца. Желбата на сопствениците за отворен јавен простор во рамките на својот стан довела до ова одлично и екстремно интересно решение кое овозможува функционална интерактивност на целото семејство. Овој стан располага со доволно простор, и нема…