Архива

февруари 2019

Пребарување

Кога почнал да гради, неговиот пријател му помогнал со електричните инсталации, а момчето за возврат му понудило да му ја исчисти гаражата. Лук Тил…