Категорија

Машка работа

Категорија

Мажите дефинитивно чудно си го планираат времето, но најновите истражувања покажуваат интересно резултати. Така најновата студија која разгледува како мажите го опишале својот идеален ден – четири часа и 19 минути би воделе љубов, три часа и 36 минути би биле на работа, а три часа и 22 минути би одвоиле за…