Free zone

Еве како нема да платите казна никогаш:)