Категорија

Astro&Horoscope

Категорија

Цврсто стоите на земја. Сакате сè што е постојано и опипливо. Сонувањето е само ментален одмор за вас. Сè што не е достижно или е плод на вашата имагинација – го повредува вашето чувство за практичност. Вие сте реалист, сакате конкретни работи. Никогаш не сте задоволни со измамнички ветувања, слатки…