Категорија

Free zone

Категорија

Ознаките на вратите од машките и женските тоалети во различни локали обично изгледаат слично. Во прашање се најчесто силуети на мажи и жени, кои јасно покажуваат каде треба да влезете. Некои дизајнери на овие ознаки, сепак, во последно време се обидуваат да бидат малку покреативни. Погледнете како изгледаат најсмешните примери: