Категорија

After Midnight

Категорија

Како знаеме дали тоа што го чувствуваме е всушност љубов? Љубовта и сексуалната привлечност имаат заеднички карактеристики: и двете се силни емоции, сексуална привлечност може да доживееме кон луѓето што ги сакаме. Сепак, исто така сексуална привлечност можеме да го почувствуваме кон луѓето што не ги сакаме. Додека крајната цел…

Верувањето дека спротивностите привлекуваат, кога зборуваме за емотивни врски, според најновото истражување, „паѓа во вода“. Една од најголемите заблуди…