Категорија

After Midnight

Категорија

„Патолошките нарциси имаат деструктивни последици за луѓето кои се во контакт со нив. Тие го надоместуваат основниот недостаток на нивната личност со заземање на супериорна позиција, а тоа е еден вид на одбранбен механизам “, откриваат психотерапевтите.Тешко е да се биде во контакт и ментално да се преживее во тој…