Категорија

After Midnight

Категорија

Вистинска љубов… Денес, кога сите односи значително се променија со револуционерни настани и напредок на глобално ниво, ние бараме начини да ја разбереме, опишеме и доживееме љубовта. Од оваа потреба, развиена е една од најдобрите и најновите теории за љубовта, создадена од Роберт Стернберг во 90-тите години на минатиот век.…