Категорија

After Midnight

Категорија

Ако можете да се согласите со тврдењата подолу, ти и твојот партнер веројатно не сте еден за друг: Постојано се расправате и се препирате.Чувствуваш дека нешто недостасува.Несвесно го оттурнуваш партнерот од себе.Едноставно чувствувате дека нешто не е во ред.Честопати се случуваат битки во твојата глава: еден ден сакаш да бидете…