Категорија

After Midnight

Категорија

Никогаш не е лесно да се исполни одбивањето на другата страна – било да е тоа пред првиот состанок или по неколку од нив. Неодамна, на Твитер започна разговор на оваа тема со прашањето: ‘Кое е најлошото одбивање што сте го доживеале? ‘ После тоа, речениците како „тоа не сум…