Категорија

Astro&Horoscope

Категорија

Ако ги додадеме броевите 2, 0, 2 и 1, збирот е 5, што во нумерологијата укажува на слобода. Ова е добра вест, имајќи предвид дека претходната година ги разбранува животите на сите нас, внесе конфузија во секојдневниот живот и нервозно чекавме да заврши. Новата носи почеток и влева надеж дека…