After Midnight

Може ли од секс за една вечер да се развие стабилна врска?

Оние кои веруваат во наметнатите популарни правила дека од секс за една ноќ, не може да се добие сериозна врска пропуштаат многу прилики.

Од спонтаниот секс, за една ноќ може да излезе  стабилна врска. При едно истражување направено во Америка дојдено е до заклучок дека поголем дел од врските настанале како резултат на секс за една вечер. Според оваа студија мажите и жените кои се придржуваат до старите правила пропуштаат многу прилики за убави врски.

Од истражувањето е дојдено и до заклучок дека има и некои други страи правила кои не важат во денешно време, а тоа се:

–      не брзај со сексот, почекај да помине барем еден месец

–      мажите треба да пријдат први

–      на првиот состанок дозволено е само бакнување

–      жената треба да  избегнува да го бара, и да го избегнува за да биде се по заинтересиран

–      почекајте барем една недела да помине од првиот состанок за пак да се сретнете.

Напиши коментар