Free zone

Како да разликувате идентична четворка?