Free zone

Како ѕвони мобилниот на свештеникот?:)))