Free zone

Кога жената не е дома…

Има многу голема разлика во изгледот и атмосверата во домот, во зависоност од тоа дали во него има жена или мажот живее сам. Кога таа не е дома, едноставно се вика “да живее слободата” 🙂

Напиши коментар