Free zone

Листа на “најпијани” земји

Светската здравстена организација направи истражување кое ни кажува кои се јапијаните земји. Земји каде се консумира најголема количина на чист алкохол. Покрај ова тие ја дадоа и не толку убавата вест дека во 2011 година починале 2,5 милиони луѓе, а причината за нивната смрт била алкохолот.

Судејќи по извештајот алкохолот го консумираат најмногу луѓе од земјите во развој, а апстиненцијата е најчеста во земјите со висок процент на муслиманско население.

25. Летонија

24. Финска

23. Германија

22. Луксембург

21. Австрија

20. Холандија

19. Словaчка

18. Данска

17. Велика Британија

16. Франција

15. Ирска

14. Португалија

13. Јужна Кореја

12. Литванија

11. Хрватска

10. Белорусија

9. Словенија

8. Романија

7. Андора

6. Естонија

5. Украина

4. Русија

3. Унгарија

2. Чешка

1. Молдавија

 

Напиши коментар