Free zone

Не е за секој алкохол: пијан летна низ стакло и едвај остана жив

Чаша повеќе и може да го изгубиме паметот, а еве и доказ за тоа…

Можеби го понесе и музиката, но алкохолот изгледа беше пресуден. Тој му даде голема сила, по што овој маж изгледа си помисли дека е супермен.

Се залета низ прозорот па едвај си ја спаси главата.

http://www.youtube.com/watch?v=vVoQw_n5fv0&feature=player_embedded

Напиши коментар