Free zone

Оргиналниот Бетмобил

Ова е Бетмобилот од првата телевизиска серија „Бетмен“ од 1966 година. Тој е користен и за долгометражниот филм „Бетмен“ од истата година.

Бетмобилот всушност е Lincoln Futura од 1955 година адаптиран за Бетмен. Оргиналниот Бетмобил ќе биде продаден на аукција во јануари 2013 година.

Оригиналният Батмобил

 

Напиши коментар