Free zone

Типично женски: приоѓа, се умилкува, освојува, напаѓа :)))