After Midnight

Жените е потешко да ги фатат на неверство зошто помалку се фалат!

Дека партнерката има некој друг, мажите откриваат само во 5% од случаите…

Жените многу поуспешно ги сокриваат трагите од неверството отколку мажите. Мажите дознаваат дека жената ги изневерува само во 5% од случаите, за разлика од нив пак жените го откриваат неверството кај мажите во 17% од случаите.

При една анкета, откриено е дека жените изневеруваат и го премолучуваат тоа, што значи не кажале апсолутно на никого, а тоа го прават 95% од жените. За разлика од нив мажите се фалат, па затоа и почесто е откриено нивното неверство.

 

Напиши коментар