Free zone

Како изгледа машкото пријателство?

Жените:

Сопругата не била дома цела ноќ. Следното утро му рекла на сопругот дека ноќта ја поминала  во домот на  една од своите пријателки.

Мажот се јавува кај десет од нејзините најблиски пријателки за да ја потврди вистинитоста на нејзините зборови, но ни една од нив не го потврдила тоа.

Мажите:

Сопругот не бил дома цела ноќ. Следното утро и објаснува на својата сопруга дека останал во домот кај еден од своите пријатели.

Неговата сопруга се јавува кај десет од неговите најдобри пријатели за да ја потврди вистинитоста на неговите зборови. Пет од нив потврдиле дека тој ноќта ја поминал кај нив, во нивниот дом, а останатите пет ја убедувале дека тој сеуште е кај нив!

Заклучок:

Мажите се подобри пријатели!

Поимот женска солидарност е поместен од поимот женска завист.

Собирањето на две жени на едно место е сигурен заговор против третата…или уште полошо…против маж!

 

Напиши коментар