Free zone

Кучешкиот живот навистина не е едноставен:-)