Free zone

Со своето тело го заштитува автомобилот од град:))