Free zone

Неплодност кај мажите!

Постојат многу причини што може да ја предизвика неплодноста кај машкиот пол. За жал, овој тренд е се почест. Ќе разгледаме еден од синдромите кои можат да предизвикаат стерилност, односно ОАТ ( oligo-ASTEN-terato-zoospermia). Тој се дијагностицира со премал број, односно намалена проектилност и абнормален изглед на спермата. Постојат повеќе причини за ваквите проблеми:

 •  Лечење со хемотерапија
 • Дијабетес
 • Недостаток на семеноводи
 • Проблеми со импотенција-ерекција-еакулација
 • Консумирање на дрога
 • Проширени вени во тестисите.
 • Повреда на тестиси
 • Прележани заушки во детството
 • Неспуштени тестиси кои не се навремено корегирани
 • Лечење со хемотерапија
 • Дијабетес
 • Недостаток на семеноводи
 • Проблеми со импотенција-ерекција-еакулација
 • Консумирање на дрога

Може да се каже дека главна причина за неплодност кај мажите е неможноста за формирање сперматозоиди или неможност да се создадат добри сперматузоиди. Понекогаш е тешко да се дијагностицира овој проблем. Се случува луѓе со низок број на сперматозоиди сепак да имаат деца, додека пак некои мажи со нормален број на сперматозоиди да не можат да имаат деца.

Напиши коментар