Astro&Horoscope

10 нешта кои најмногу ја нервираат секоја Девица

  1. Луѓе кои се неуредни или неорганизирани,
  2. Неодговорени телефонски повици,
  3. Доцнење,
  4. Туѓи неплаќања на даноци, сметки и општо порамнување на обврските,
  5. Невраќање на позајмени предмети,
  6. Губење време на неважни работи,
  7. Непознавање на граматиката,
  8. Претерано пцуење,
  9. Емотивни сцени во јавност,
  10. Stand up комичари.

Напиши коментар