Free zone

Дали е точен нашиот прв впечаток за време на првиот љубовен состанок?

Првиот состанок е клучен за запознавање на потенцијалниот партнер и проценка на неговите јаки и слаби страни, но и компатибилност со нас.

Сепак, дали нашиот прв впечаток за личност врз основа на нивното однесување на првиот состанок е доволен за да знаеме со каква личност имаме работа? Според истражувачите на универзитетот Мекгил, одговорот е: ДА.

Имено, тие беа заинтересирани дали првиот впечаток што го создаваме за луѓето со кои сакаме да имаме романса е еднаков на впечатокот што го имаат нивните долгогодишни познаници за истите луѓе.

За да дојдат до тој одговор, истражувачите поканиле 372 волонтери да учествуваат во нивниот експеримент. Од учесниците беше побарано да пополнат прашалник со прашања од лична природа.

Врз основа на нивните одговори, истражувачите беа во можност да имаат солидно приближување на личноста на секој од волонтерите. На истите прашања за учесниците во експериментот одговараа нивните пријатели и членови на семејството.

После тоа, волонтерите имаа можност да се запознаат едни со други. Нивното запознавање беше направено во т.н. формулар за запознавање со брзина, што значи дека имале само 3 минути разговор со секоја личност што им ја доделиле истражувачите.

На учесниците на експериментот им беше истакнато и на дадените кратки состаноци да се третираат како на први состаноци. По воведувањето, им беше дадена задача да одговорат на прашања во врска со личноста на нивните потенцијални партнери.

Верувале или не, истражувачите откриле дека ставовите на волонтерите за меѓусебните личности речиси целосно се совпаѓаат со проценката на нивната личност од страна на луѓе кои ги познавале подолго време.

Од тоа, можеме да заклучиме дека првиот впечаток е многу релевантен кога ќе одлучиме дали повторно ќе видиме личност или не.

Се надеваме дека ова знаење ќе ве охрабри да работите на вашите комуникациски вештини, така што секогаш ќе оставите добар прв впечаток со луѓето што ги сакате.

Напиши коментар