Free zone

Гимнастика за мозокот : Колку е часот ?! Дали вие може да го најдете решението ?

Тоа е задача од основно училиште. Часовникот е ротиран, можете ли да заклучите колку време се заснова на положбата на стрелките?

Задачата им беше дадена на учениците од Основното училиште во Кина кои мораа вистински да се помачат за да дојдат до решението. Тоа е часовник кој има 12 класични поделби, но се ротира така што не се знае колку часови покажува.

Можете ли да го решите проблемот само врз основа на положбата на рацете?

Одговорите што се нудат се:

а) Помеѓу 3 и 4 часот

б) Помеѓу 18 и 19 часот.

в) Помеѓу 20 и 21 часот.

г) Помеѓу 10 и 11 часот

Точниот одговор можете да го видите на видеото.

Напиши коментар