Керозин

Nissan FORUM Concept

Овој концепт претставува пакет од технолошки иновации. Преку напредните проучувања во дизајнот на моноволуменските возила на Nissan во Северна Америка, произлезе Nissan FORUM концептот, кој нуди низа на иновативни комуникациски системи – вклучувајќи напреден Bose медиумски систем со информациски контролер базиран на сензор, 2 и 3 реда камери за надгледување и монтирани звучници за секој ред. Креиран во Nissan Design America во Ла Јола, Калифорнија и Фармингтон Хилс, Мичиген – Nissan FORUM.

Напиши коментар