Prison brake

Баба Ванѓа го предвиде и крајот на светот

Пропуштени “можности“ за крајот на светот

Баба Ванѓа 5079 година

Доколку го дочекаме 22 декември 2012 година, ни остануваат уште три милениуми. Баба Ванѓа, слепата јасновитка, кој почина во 1996 година, предвиде дека во ноември 2010 година ќе започне Третата светска војна и ќе трае до 2014 година. Крајот на светот Баба Ванѓа го предвиде за 5079 година.

Напиши коментар