Sweet Home

Флуидна решетка за цедење садови – благодет за секоја домаќинка !!!

Оваа необична решетка за цедење садови има едноставен, а сепак необичен дизајн. Главната идеја на дизајнерот е  да се поврзат класичното и модерното…

Флуидноста има двојна функција… Посебноста на оваа флуидна решетка е можноста за садење растение, кое ќе го „одржува во живот“водата од садовите…

Автоматски, на овој начин се постигнува и естетска вредност, добиена преку овој оригинален изум…

Ова ѝ е неопходно на секоја домаќинка !!!

Напиши коментар