Prison brake

Големиот корален гребен, Австралија

10-те најубави места во светот

Големиот корален гребен се наоѓа во Коралното море, недалеку од крајбрежјето на северосисточниот дел на Австралија. Се протега на околу 2.000 километри во должина и е видлив од свемирот.

На европјаните им станал познат во 1770 година, кога Џејмс Кук се искачил на него. Најстарите делови на овој гребен датираат уште од пред 60.000 години. Често се нарекува како најголемиот жив организам на светот, бидејќи е сочинет од милијарди мали организми, воглавно од корали. Најголемиот дел од гребенот е заштитен како Морски парк.

Напиши коментар