Дестинации

Градови со највисоките облакодери во светот

Дали некогаш сте се запрашале каде се изградени највисоките облакодери во светот? Погледнете го видикот од 25-те до небо високи градби, сведоци за човековата упорност и визија.

1. Shanghai. China – 301.752 m

2. Santiago. Chile – 333.451 m

3. Recife. Brazil – 336.194 m

4. Bangkok. Thailand – 337.108 m

5. Caracas. Venezuela – 338.023 m

6. Chicago. USA – 342.9 m

7. Madrid. Spain – 343.509 m

8. Mumbai. India – 372.770 m

9. Mexico City. Mexico – 415.747 m

10. Osaka. Japan – 445.922 m

11. London. England – 450.494 m

12. Kiev. Ukraine – 466.648 m

13. Buenos Aires. Argentina – 520.903 m

14. Saint Petersburg. Russia – 539.496 m

15. Toronto. Canada – 569.366 m

16. İstanbul. Turkey – 654.710 m

17. Rio de Janeiro. Brazil – 781.507 m

18. Tokyo. Japan – 823.569 m

19. Tehran. Iran – 854.659 m

20. Seoul. South Korea – 876.909 m

21. Moscow. Russia – 997.610 m

22. Singapore – 1331.366 m

23. Sao Paulo. Brazil – 1727.301 m

24. New York City. USA – 1805.635 m

25. Hong Kong. China – 2342.388 m

Напиши коментар