Prison brake

И во Канада постои место со само еден жител

Места со само еден жител

Видора, Канада

Видора е мало село во регионот Саскацеван во Канада. Некогаш имаше повеќе од 200 жители, а статусот село го имаше се до 01 јануари 1952 година. Остатоците на поранешните згради се многу ретки. Денес тоа е место со само една куќа што некогаш служела како пошта и остатоци на поранешна банка.

Напиши коментар