Prison brake

Индира Ганди – моќната жена од Индија

Жени кои историјата ќе ги памети

4. Индира Ганди (1915-1984 година)

Ја означи политичката историја на 20 век, но и историјата на Индија. Родена е во 1917 година во Алахабад. Од раната младост таа беше активна во младинските и женските организации. Таа има дадено многу на нејзината земја, иако била сакана и омразена личност во исто време. Во текот на нејзиното владеење, Ганди се повеќе и повеќе аспекти од јавниот живот во Индија ставала под нејзин строг надзор.

Својата држава и нација секогаш ја поставувала на прво место. Таа изјавуваше: “Ако умрам во служба на нацијата, јас би била горда на тоа. Секоја капка од мојата крв, јас сум сигурна, дека ќе придонесе за развојот на нацијата”. Речиси 20 години беше на чело на Индија, а во 1984 година беше убиена од страна на екстремистите.

Напиши коментар