Prison brake

Индира Ноји – моќната жена на Пепси

Најмоќните жени во светот за 2011 година

Индра Ноји

Со приход од речиси 60 милјарди долари годишно, PepsiCo е најголемиот производител на храна и пијалоци во САД, а продажбата на годишна основа е еднаква на БДП во Хрватска. А веќе пет години по ред на врвот e Индра Ноји (55 години). Таа е петтиот извршен директор во 44 години од постоење, но откако е на оваа позиција годишните приходи се зголемија за 72%, додека нето приходот двојно се зголеми. Поради проблемите со дебелината во светот, Ноји донесе одлука за зголемување на буџетот за истражување и развој на 488 милиони долари.

Напиши коментар