Sweet Home

Интензивните бои како декоративен акцент во интериерот

При изборот на бои во домот има неколку основни правила и ако се раководите според нив, ќе ги избегнете грешките кои се јавуваат како последица од неправилно мешање бои и поставување премногу акценти.

Првото правило гласи дека во домот или конкретната просторија треба да има една основна боја на која се надоврзува главниот акцент и уште неколку споредни. Најчесто основната боја е смирена и неутрална, а главниот акцент е жива, впечатлива боја што ќе создаде контраст. Например основна боја млечно бела, со главен акцент во црвена боја и како споредни акценти црни детали и декорација.

Во галеријата ќе најдете најразлични комбинации на бои и умешно поставени акценти.

Mento 1 Mento   Modern Living Room by Hülsta

Mento 2 Mento   Modern Living Room by Hülsta

Mento 4 Mento   Modern Living Room by Hülsta

Mento 5 Mento   Modern Living Room by Hülsta

Mento 6 Mento   Modern Living Room by Hülsta

Mento 7 Mento   Modern Living Room by Hülsta

Diotti 1 Modern Living Room Designs by Diotti A&F

Diotti 5 Modern Living Room Designs by Diotti A&F

0325.veranda Wall to Wall carpet

1 Nono Living Room Design Colourful Living Room Design Ideas

4 Laura Ashley Living Room Design Colourful Living Room Design Ideas

7 Camengo Living Room Design Colourful Living Room Design Ideas

14 Camengo Living Room Design Colourful Living Room Design Ideas

15 Camengo Living Room Design Colourful Living Room Design Ideas

1 Harlequin Living Room Design Contemporary Living Room Designs

10 Laura Ashley Living Room Design Contemporary Living Room Designs

1 Harlequin Living Room Design Colourful Design Ideas for Living Room

7 Pergo Living Room Design Colourful Design Ideas for Living Room

11 Harlequin Living Room Design Colourful Living Room Ideas

12 Harlequin Living Room Design Colourful Living Room Ideas

14 Harlequin Living Room Design Colourful Living Room Ideas

1 modern living rooms ideas Modern living rooms ideas

6 strange and wonderful living rooms stripes Strange and wonderful living rooms

2 modern black living rooms Modern black Living rooms

4 modern black living rooms Glamorous living room Modern black Living rooms

6 modern black living rooms Elegant monochrome living room Modern black Living rooms

 

Напиши коментар