Prison brake

Ирена Розенфилд- директорка на 127.000 вработени

Најмоќните жени во светот за 2011 година

Ирена Розенфилд

Ирена Розенфилд (58 години) е директор на американската компанија Kraft Foods, и го надгледува работењето на 127.000 вработени во 170 земји. Нејзината дефиниција за моќта е следна: ” Тука сум за да и помогнам на организацијата да ги исполни своите цели, а не вработените да ги исполнуваат моите барања”.

Напиши коментар