Motherhood

Какви родители, такви деца

Родителот е пример за тоа како треба да се развиваме. Најпрво започнуваме да учиме токму од нив, од родителите. Додека се децата мали едноставно го впиваат секој нивни збор, секој нивни гест и реакција. Кога детете ќе излезе од домот, и кога ќе се сретне со социјализацијата го претставува она што го има научено во својот дом. За тоа секој родител треба да биде свесен. Што всушност тој го учи своето дете. Идеалите ги поставуваат токму родителите. Дали секој родител е за тоа свесен? Погледнете ги овие фотографии од деца, и веднаш ќе добиете претстава и за родителите:

Напиши коментар