Категорија

Motherhood

Категорија

Еден од најчестите сомнежи кај младите родители е токму тој – дали за бебето се потребни пелени за еднократна употреба или памучните се подобри. Штотуку почнавме да се навикнуваме на пелените за еднократна употреба, пријатни, лесни за употреба и секогаш достапни, и почнавме да истражуваме од кој производител се поквалитетни,…