Prison brake

Ќе биде ли 21 декември 2012 пропуштена можност за крај на светот?

Пропуштени “можности“ за крајот на светот

Мистерија 2012-та година

После серија на пропуштени можности пред нас е 21 декември 2012 година. Некои веруваат дека Земјата ќе се судири со црна дупка или со друга планета наречена Нубира, која што се крие позади Сонцето. Сепак, поголем број веруваат во предвидувањето на Маите – дека ќе дојде до поплави и апокалипса на тој датум. Мистеријата на календарот на Маите, експерти го објаснија – нивниот циклус (бакатун) траеше 394,5 години и 13-от бакатун завршува на 21 декември 2012 година. Во библиотеката во Дрезден се чува еден од календарите на Маите за 13 циклус, кој настанал во 13-ти век според нашите пресметки на времето. Календарот, воедно е и алманах кој меѓу другото содржи и илустрација за поплава, па тоа претставува дополнителен факт за приврзаниците на теоријата на апокалипсата.

Напиши коментар