Sweet Home

Кога географијата го уредува ентериерот

Мапи и карти од светот, поедини држави или градови можат да бидат идеален декоративен додаток, а понекогаш и главна тема на целиот ентериер.

Украсувањето со мапи е традиција која датира уште од времето на антички Рим, а денес е признат и до страна на дизајнерите на ентериер. Јасните и изразени бои, графичкиот приказ и љубовта спрема науката, патувањата и истражувањата на непознатото, можат да влијаат на внесување на мапата како дел од ентериерот. Лесно се комбинираат, прилагодливи на разните начини и видови на дизајн за уредување на домот…

Со еден збор несекојдневност со античка вредност!!!

Напиши коментар