Prison brake

Која всушност била Марија Магдалена?

Жени кои историјата ќе ги памети

Марија Магдалена

Оваа проститутка од Библијата секогаш ги заинтригирала уметници кои за неа имаат пишувано и снимено филмови. Марија Магдалена била верница, но, исто така, проститутка, близок ученик и придружник на Исус Христос. Надвор од библиските извори, Исус и Марија имале многу блиски односи. Така во Евангелието на Филип се вели дека “Спасителот, Марија ја сакаше многу повеќе од другите ученици”. Некои извори укажуваат на тоа дека дури била и сопруга на Исус, а многумина сметаат дека имала огромни заслуги во ширењето на раното христијанство. Православната Црква ја смета еднаква на апостолите.

Напиши коментар