Prison brake

Мајка Тереза симбол за хуманост

Жени кои историјата ќе ги памети

Мајка Тереза ​​(1910-1997 година)

Родена е во 1910 година како Агнеса Гонџа Бојаџи во Скопје, Република Македонија. Решавачки момент во нејзиниот живот е смртта на нејзиниот татко Никола, и тогаш со две другарки заминала за Даблин, каде што работи како медицинска сестра. Многу наскоро оди во Индија, каде што помага на заболени од лепра.

Тогаш го добила името Мајка Тереза​​. Основа организација на мисионери кои се грижат за тешко болни лица, за сиромашните, а се заветуваат на живот без брак, сиромаштија и послушност. Мајка Тереза доби Нобелова награда за мир.

Напиши коментар