Prison brake

Медицина – ДНК формула

Најзначајните пронајдоци во последните 50 години

Медицина – ДНК формула

Научниците ja открија ДНК молекулата во доцните седумдесетти години на минатиот век. Потоа се започна со мапирање на човечките гени и идентификација на повеќе од 20.000 гени во човечката ДНК формула. Оваа широка работа беше завршено во 2003 година, со што во иднина ќе може да има полесна превенција и третман на наследните болести.

Напиши коментар