Како и секогаш, така и оваа колекција е наменета за урбани млажи.

Во колекцијата преовладуваат кафени бои во повеќе нијанси.
Како и секогаш, така и оваа колекција е наменета за урбани млажи.
Во колекцијата преовладуваат кафени бои во повеќе нијанси.

Напиши коментар